Aktuality
CK musí zveřejňovat konečnou cenu zájezdů

CK musí zveřejňovat konečnou cenu zájezdů

26.10.2009

Výjimku budou tvořit pouze letecké zájezdy, u kterých se palivové příplatky či letištní taxy mohou měnit těsně před odletem. Novela také zvyšuje horní limit pokuty za porušování cenových předpisů z jednoho na deset milionů korun.

Prezident Václav Klaus podepsal novelu zákona o cenách. Novela mimo jiné ukládá cestovním kancelářím zveřejňovat konečnou cenu zájezdů. Současně zvyšuje horní limity pokut za porušování cenových předpisů z jednoho na deset milionů korun.

Výjimku budou tvořit pouze letecké zájezdy, u kterých se palivové příplatky či letištní taxy mohou měnit těsně před odletem. Nově tak budou muset cestovní kanceláře uvádět pouze součet těch položek, které znají v okamžiku prodeje zájezdu. To není právě případ palivových příplatků, jejichž pohyb lze těžko dopředu odhadovat.

U leteckých zájezdů tak bude úplná a jednotná cena povinná pouze u prodejů "na poslední chvíli", kdy jsou všechny součásti ceny už zřejmé či se letištní taxy mohou měnit těsně před odletem. Původně přitom ministerstvo financí zvažovalo zavedení povinnosti uvádět jedinou souhrnnou cenu pro všechny zájezdy.

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) již dříve označila přijatou podobu zákona za kompromisní řešení.

Novela také nově definuje celou škálu případů, kdy se prodávající nebo kupující dopouští deliktu proti cenovým předpisům.

Například zakazuje zneužití významnějšího hospodářského postavení k neoprávněnému majetkovému prospěchu. Takovýmto postavením je podle důvodové zprávy situace, kdy se některá ze stran nemusí ohlížet na ceny u ostatních firem.

Zdroj: IHned.cz