Aktuality
Ceny roamingu v EU jsou lepší a ještě klesnou

Ceny roamingu v EU jsou lepší a ještě klesnou

22.7.2009

Ceny roamingu v EU jsou lepší a ještě klesnou

Na začátku letošních prázdnin zlevnili čeští mobilní operátoři roamingové volání ze zemí Evropské unie. Stalo se tak na základě direktivního stanovení velkoobchodních i maloobchodních cen za hlasové služby v rámci roamingu, které před dvěma lety prosadila eurokomisařka Viviane Redingová. V minulém roce Evropská komise navrhla prodloužit regulační pravidla o další tři roky. Návrh byl následně schválen Evropským parlamentem a Radou EU. Nařízením se také snížila maximální cena za odeslanou SMS zprávu z 28 na 11 eurocentů (bez DPH). Současně došlo k zavedení regulace v oblasti datových služeb. Od 1.července poklesla velkoobchodní cena (tedy cena, kterou účtují roamingoví partneři tuzemským a opačně) za 1 MB přenesených dat z průměrné ceny 1,68 na maximálně jedno euro.

Zasílání zprávy ze zahraničí v rámci EU tak nově přijde maximálně na 11 centů (asi 3 koruny). Ve skutečnosti je výsledná maloobchodní cena o trochu vyšší, protože je k ní nutné připočítat DPH. Ceny se u českých mobilních operátorů pohybují okolo 3,40 Kč za jednu odeslanou SMS zprávu. Příchozí SMS zprávy zůstávají i nadále zdarma. V současné době je maximální maloobchodní cena za minutu odchozího hovoru stanovena na 43 eurocentů, minuta příchozího volání by neměla být dražší než 19 eurocentů. Tyto limity se budou postupně snižovat vždy k 1. červenci následujícího roku s tím, že v polovině roku 2011 bude hranice pro odchozí volání 35 eurocentů za minutu a pro příchozí hovory 11 eurocentů.

V této souvislosti je dobré připomenout, že Evropská komise prosazovala, aby byl regulační systém co možná nejvlídnější ke konečným zákazníkům. Proto také navrhovala, aby byly jak odchozí, tak příchozí hovory účtovány tarifikací 1+1, tedy po sekundách hned od první sekundy. Konečná podoba směrnice, kterou schválil Evropský parlament, však obsahuje pro zákazníky méně výhodnou tarifikaci 30+1 pro příchozí hovory. A žádný z českých mobilních operátorů v tomto smyslu neučinil vůči svým zákazníkům gesto vstřícnější, než požadovala Evropská unie. Odchozí hovory tak účtují po sekundách až po první půl minutě, zatímco u příchozích hovorů je účtováno po sekundách už od první sekundy.

U způsobu tarifikace bych se chtěl ještě na chvíli pozastavit. Tarifikací 1+1 u odchozích hovorů totiž EU způsobila v některých unijních státech včetně České republiky zvláštní asymetrii mezi způsobem účtování místních (vnitrostátních) hovorů z mobilních telefonů a voláním ze zemí EU směrem do tuzemských mobilních sítí. Někteří tarifní zákazníci totiž za odchozí volání po České republice stále platí první minutu celou a teprve poté je jim hovor účtován po sekundách.

EU reguluje nově i data

V některých českých médiích se v souvislosti s úpravou ceníků roamingového volání a SMS zpráv objevily informace o tom, že ceny za využívání MMS či datových přenosů zatím regulovány nejsou. Tyto informace ale nejsou zcela přesné. Současně s regulací roamingu SMS zpráv přistoupila Evropská unie i k regulaci mobilních dat. Jestliže v případě SMS zpráv se jedná o určení částky, kterou mobilní operátor ve vztahu k zákazníkovi nesmí překročit, co se týče datových přenosů, upravuje nařízení pouze vztah mezi jednotlivými operátory.

Jinými slovy určuje maximální cenu, kterou může mobilní operátor v jedné členské zemi účtovat svému roamingovému partnerovi za přenos 1 MB dat. Tento limit je od 1. července stanoven na jedno euro a do roku 2011 by měl postupně poklesnout až na 50 eurocentů. Proto limit pro SMS zprávy a hovory daleko více odpovídá výsledné ceně pro koncové uživatele než je tomu u regulačního opatření v případě datových přenosů.

Ochrana před vysokými účty

Novinkou, kterou podle nařízení Komise musejí mobilní operátoři do svých nabídek implementovat, je ochrana zákazníka před extrémně vysokými účty. Komise v této souvislosti uvádí případ Němce, který si v rámci roamingu stáhl ve Francii televizní program a následně mu přišel účet na 46 tisíc eur. Do března 2010 by tak mobilní operátoři měli omezit „útratu“ z roamingu na 50 eur, přibližně 1300 korun na jedno zúčtovací období. Zákazník by si ale měl mít možnost tento limit na vlastní žádost zvýšit. Zatím jsem nic podobného u českých mobilních operátorů nezaznamenal. Vodafone sice upozorňuje na možnost omezení poskytování roamingových služeb v případě, že ""finanční hodnota roamingových služeb poskytnutých zákazníkovi přesáhne v jednom kalendářním dni částku 2000,- Kč (bez DPH)"", ale to zjevně s nařízením EK nemá nic společného.

Ve skutečnosti bude nový systém pravděpodobně fungovat tak, že zákazník dostane formou SMS zprávy nebo vyskakovacího okna upozornění, že již prosurfoval částku 50 euro a dát mu na výběr, zda chce v odebírání služby i nadále pokračovat nebo jej přerušit. Mluvčí všech třech mobilních operátorů potvrdili, že se toto nařízení chystají nějakým způsobem zavést. Dříve než to požaduje EU to ale s největší pravděpodobností nebude.

Evropská komise si regulaci pochvaluje, operátoři s ní nesouhlasí

Eurokomisařka Viviane Redingová si ve svém projevu u příležitosti zavedení nových cenových stropů pro hlasový a SMS roaming neodpustila poznámku, že mobilní operátoři co se týče roamingu dosud své zákazníky odírali a že díky Evropské komisi se to pomalu, ale jistě mění. Mobilní operátoři s takovou interpretací samozřejmě nesouhlasí a považují regulaci za nepotřebou a dokonce i za škodlivou.

Zdroj: lupa.cz